Ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen, 7.lk

Diagnostiset testit, Yläasteen testit

Ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen, 7.lk

Tekijä: Hanna-Sofia Poussu-Olli

Perusopetuksen yläasteen testi

Testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 20 oppilaan vihkoa.

Varovaisen arvion mukaan perusopetuksen yläasteen oppilaista 8-10 prosentilla on erityisvaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa. Pitkittyneinä nämä vaikeudet hidastavat myös muiden oppiaineiden opiskelua. Monien lukihäiriöisten oppilaiden taustalla ovat kehitykselliset tekijät, jotka saavat alkunsa jo sikiökauden riskitekijöistä. Kehityksellisen lukihäiriön taustalla vaikuttavat mm. poikkeavuudet keskushermoston toiminnassa, perinnöllisyys, varhaiskasvun ympäristön virikkeettömyys tai näiden yhteisvaikutukset. Vaikka oppilaat ovat saaneet ala-asteella erityisopetusta, korjaava opetus ei ole pystynyt auttamaan heitä. He tarvitsevat edelleen erityisopetuksen tukea ja opetuksellista arviointia.

Seitsemännen luokan testi on yhdistetty kuudennen luokan Heroes ja Ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen testeistä. Tarve edellä mainittujen testien muokkaamiseen seitsemäsluokkalaisia varten on tullut yläkoulun erityisopettajilta. Testi sisältää seulonta- ja diagnostiset osat osatesteineen. Seulontaosa tehdään koko luokalle, sen tarkoitus on selvittää hyvin ja heikosti menestyneet oppilaat, jotka tarvitsevat tarkempaa arviointia. Testin diagnostinen osa suoritetaan oppilaille, joiden suoritukset seulontaosan testiosioissa ovat tyydyttävät tai välttävät. Diagnostinen osa sisältää testiosioita, joiden avulla kartoitetaan kielellisen alueen keskeisiä ongelmakohtia. Opettajan ohjekirja sisältää arviointiohjeet, graafiset kuviot, arvosanajakaumat ja tutkimusjoukon tulokset.