Kuulovammaisuus – arvio ja interventio

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Kuulovammaisuus – arvio ja interventio

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Tekijä: Hanna-Sofia Poussu-Olli

Kirja antaa kattavan kuvan kuulovammaisuudesta, siihen liittyvistä kuntoutusmenetelmistä, opetuksesta ja arvioinnista.

Miten muuttuva yhteiskunta pystyy vastaamaan kuulovammaisten haasteisiin? Nykyään vaaditaan nopeaa, vastavuoroista kommunikaatiota. Eräs tärkeimmistä kommunikaatiomuodoista on puhe. Miten puhetta käyttävä kuulovammainen tai viittomakielinen tulee toimeen näissä tilanteissa, kun kommunikaatiotilanteet eivät aina ole yksiselitteisen selviä kuulevallekaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin teoksessa annetaan vastauksia. Lisäksi kirja antaa tietoa:

  • kuulovammaisuuden riskitekijöistä ja ennaltaehkäisevästä työstä,
  • kuulovamman syntymekanismeista,
  • vaikutuksesta kieleen ja kommunikaatioon,
  • kuulovammaisten kuntoutuksesta ja koulutuksesta,
  • erilaisten arviointimenetelmien ja interventioiden käytöstä sekä monista muista kuulovammaisuuteen liittyvistä asioista.

Kirja soveltuu alan perusteoksena erityispedagogiikan opiskelijoille, erityisopettajille, kuulovammaisten parissa työskenteleville ja kaikille kuulovammaisuudesta kiinnostuneille.