Haamulinna, 2.lk

Diagnostiset testit

Haamulinna, 2.lk

Kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen diagnostiset testit

2. luokka

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Markku Saarni

Testin kehittelyn tutkimusosan tekijä: Hanna-Sofia Poussu-Olli

Rinnakkainen Oskarin-onni -testille.

Kaikki testit sisältävät seulonta- ja diagnostiset osat, jotka antavat perustan korjaavalle opetukselle. Kaikkien testien perusrakenne on sama, jolloin on mahdollista lapsen suoritusprofiilin avulla seurata kielellistä kehitystä koko peruskoulun ala-asteen ajan. Testit on tarkoitettu suorittaa kunkin kouluvuoden kevään loppupuolella tai seuraavan kouluvuoden alussa. Jokainen testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 20 oppilaan vihkoa. Opettajan ohjekirjassa on kuvattu testin normeeraus ja arvosteluohjeet. Jokaisesta testin osa-alueesta on summapisteistä tehdyt graafiset kuviot ja kokonaisarvosanajakaumat. Näistä testin käyttäjä pystyy vertaamaan testaamiensa omien oppilaittensa suorituksia testin normeerauksiin. Oppilaan vihon lopussa olevaan suoritusprofiilitaulukkoon kootaan tulokset, josta on helposti nähtävissä korjaavan opetuksen tarve.

Seulontatesti sisältää teksti- ja sanasanelut ja tehdään koko luokalle. Seulontatesti voidaan tehdä ilman oppilaan vihkoja, mutta tarvittaessa uusia heikosti menestyneille vihkoihin ennen siirtymistä diagnostiseen osaan tai tehdä seuraavan syyslukukauden alussa.Diagnostinen testiosa sisältää auditiivisen ja visuaalisen hahmottamisen, muistin, kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisen osa-alueet. Diagnostinen testiosa tehdään niille lapsille, jotka ovat selviytyneet heikosti seulontatestissä ja jotka näin ollen tarvitsevat lisäselvitystä.