Rupakivi – Ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen, 8.lk

Diagnostiset testit, Yläasteen testit

Rupakivi – Ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen, 8.lk

Tekijä: Hanna-Sofia Poussu-Olli

Rupakivi

Kahdeksannen luokan ymmärtävä lukeminen ja kirjoittaminen

Perusopetuksen yläasteen testi

Testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 20 oppilaan vihkoa.

Kahdeksannen luokan ymmärtävän lukemisen ja kirjoittamisen testi Rupakivi on kaksiosainen sisältäen seulonta- ja diagnostisen osat. Seulontaosa tehdään koko luokalle ja diagnostinen osa oppilaille, joilla on ollut vaikeuksia seulontaosan tehtävissä. Testin diagnostisen osa-alueen avulla selvitään lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelma-alueita.  Testi soveltuu ryhmätestaukseen, mutta on mahdollinen suorittaa yksilötestauksena, jolloin opettajalle jää aikaa seurata läheltä oppilaan työskentelyä.  Testi mittaa laajasti lukemisen ja kirjoittamisen keskeisiä osa-alueita, kuten mm. muistia, auditiivista ja visuaalista hahmottamista, käsitteiden selvittelyä, luetun ja kuullun tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Testiä käytetään kunkin kouluvuoden kevään loppupuolella tai seuraavan kouluvuoden alussa. Jokainen testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 20 oppilaan vihkoa. Opettajan ohjekirjassa on kuvattu testin normeeraus ja arvosteluohjeet. Opettajan ohjekirjaan on merkitty jokaisesta testin osa-alueiden tehtävistä graafiset kuviot ja arvosanajakaumat sekä tulosten tilastolliset merkitsevyydet. Näistä testin käyttäjä pystyy vertaamaan testaamiensa oppilaiden suorituksia testin normeerauksessa saatuihin tuloksiin. Oppilaan vihkon lopussa olevaan suoritusprofiilitaulukkoon kootaan tulokset, josta on helposti nähtävissä korjaavan opetuksen tarve. Testitulokset antavat apua myös korjaavaan opetukseen.

Kahdeksannen luokan testin aihepiiri liittyy matkailuun ja sen kehittymiseen. Testi on saanut nimensä korkeasta kivipatsaasta Rupakivestä, joka sijaitsee Savinajoessa Karhunkierroksen alkuosassa.