Tarinakirja, 1-2.lk

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Tarinakirja, 1-2.lk

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

1. ja 2. luokat

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Kirja sisältää 18 erilaista satua tai tarinaa monipuolisine tehtävineen. Tehtäviä voidaan käyttää yksilöllisinä lisätehtävinä tai ryhmässä yhteisesti opetettavina asioina. Tehtävät vaikeutuvat asteittain, joten niitä on helppo käyttää kielellisiltä taidoiltaan erilaisille lapsille. Tarinakirja on kuvitettu ja sen sivuja saa monistaa.

Korjaavassa opetuksessa otetaan huomioon kaikki kielelliset osa-alueet. Tarinoiden harjoituksiin on sisällytetty lukemisen ja kirjoittamisen keskeisiin solmukohtiin liittyviä tehtäviä.