Ymmärtävä lukeminen, 6.lk

Lukemistestit

Ymmärtävä lukeminen, 6.lk

Lukemistestit

6. luokka

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Hyvä luetun sisällön ymmärtäminen vaatii sujuvaa lukutaitoa, mutta myös laajaa sanavarastoa. Aloittelevalla lukijalla vastaavuussuhde eli korrelaatio lukemisen ja puhutun kielen ymmärtämisen välillä on pieni, mutta se kasvaa lukemisen kehittymisen myötä. Kun lukemisen mekaaninen suoritus on hankalaa, lukija käyttää siihen kapasiteettia, jota tarvittaisiin tekstin sisällön ymmärtämiseen. Tekstin käsittäminen on niin ikään mahdotonta, ellei lukija tunne yksittäisten sanojen merkitystä.

Ymmärtäminen on monimutkainen ja moni-ilmeinen tapahtuma. Ei ole mikään ihme, että lapsijoukosta on tunnistettavissa erilaisia lukemisen ymmärtämisen liittyviä heterogeenisiä ryhmiä. Vaikka tulkinnan tehottomuus johtaa lukemisen ymmärtämisen vaikeuksiin, on kuitenkin on muistettava, että kaikilla lapsilla, joilla on ymmärtämisen vaikeuksia, ei ole heikkoutta kielen perustulkinnassa eikä fonologisessa prosessoinnissa. Heillä saattaa olla heikkouksia muissa kielellisissä taidoissa, jotka ilmenevät puutteina alemmilla (sanastollinen tieto) ja ylemmillä (mm. yleinen päättelytaito, vertauskuvallinen kielen ymmärtäminen) kielen kehityksen tasoilla.

Tämä testi on kehitetty kuudesluokkalaisille erityisesti erityylisten tekstien lukemisen ymmärtämisen kartoittamista varten. Testi sisältääsanomalehti- ja tietotekstit sekä kaunokirjallisen tekstin erilaisine tehtävineen ja sanelukirjoitustehtävän. Testi sopii hyvin käytettäväksi aikaisemmin kehitetyn diagnostisen Heroes -testin kanssa, jossa mm. mitataan kielen perustulkintaan liittyviä asioita.

Luetun ymmärtämisen testin ensimmäinen teksti onsanomalehtiartikkeli H.C. Andersenista. Artikkelin nimi on ”Satusedän suurilla jalanjäljillä”. Se kertoo Kööpenhaminaan järjestetystä, Andersenin 200-vuotissyntymäpäiväjuhlallisuuksiin liittyvästä kävelyreitistä. Kun oppilas on lukenut artikkelin, hänen tulee vastata ymmeneen sen sisältöä koskevaan kysymykseen ja selittää kymmenen siitä poimitun sanan merkitys.

Toinen luettava teksti oli H.C. Andersenin kirjoittama tarina ”Isä tekee aina kaiken oikein”. Se kertoo köyhästä maalaispariskunnasta, joka päätti vaihtaa hevosensa johonkin hyödyllisempään. Kun oppilaat ovat lukeneet tarinan, heidän tulee vastata 20 kysymykseen.

Kolmas teksti oli tietoteksti, joka kertoi orangeista ja niiden koko ajan huonontuvista elinolosuhteista. Kun oppilas on lukenut tekstin, hänen tulee kirjoittaa tärkeimmät sen sisältämät asiat viidellä virkkeellä. Keskeisten asioiden löytäminen ja niiden tiivistäminen viideksi virkkeeksi oli huomattavasti vaikeampaa kuin kahden edellisen osion kysymyksiin vastaaminen.

Testiin kuuluu myös sanelukirjoitusteksti. Sen aihe käsittelee sanomalehden toimituksessa tapahtuvaa lehden valmistamista.