Oskarin torimatka, 2.lk

Lukemistestit

Oskarin torimatka, 2.lk

Lukemistestit

2. luokka

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Lukemisen tavoitteena on ymmärtäminen ja kirjoittamisen tavoitteena pidetään kommunikointia. Lapsen lukemistaidon opettaminen edellyttää sananvaraston laajentamista ja päättelytaidon kehittämistä. Alkuvaiheen lukemisen ymmärtämisen opettaminen perustuu erityisesti puhutun, mutta myös kirjoitetun kielen taitoihin. Toisella luokalla lukemisen tavoitteena on, että lapsi lukee sujuvasti lauseita, ymmärtää lukemansa tekstin, muistaa lukemansa tekstin juonen, tunnistaa tarinasta tapahtumia, asioita ja esineitä sekä paikkoja, osoittaa päättelykykyä ja osaa eläytyä lukemaansa.

Oskarin torimatka on suunniteltu toisen luokan lukemisen eri osa-alueiden arviointiin. Testi täydentää perusopetuksen toisen luokan kirjoittamis- ja diagnostista Oskarin onni -testiä. Testiä voivat käyttää erityis- ja luokanopettajat sekä henkilöt, jotka antavat kielellistä kuntoutusta perusopetusikäisille lapsille. Oskarin torimatka sisältäälukemisen ymmärtämisen, ääneen ja hiljaa lukemisen. Testiä voidaan käyttää koko ikäluokan arviointivälineenä tai erityisoppilaille diagnosoinnin apuna. Mittaukset tehdään pääosin ryhmätestinä, ainoastaan ääneen lukeminen suoritetaan yksilömittauksena. ääneen lukemisessa käytetään 11 -luokkaista virheanalyysiä. Opettajan ohjekirjassa on annettu niin summapisteistä kootut kuin yksittäisten osioiden arviointiohjeet. Oppilaan vihkon lopussa on opettajaa varten varattu tila, johon hän voi koota oppilaan suoritusprofiilin. Tästä on helppo nähdä, millä lukemisen alueilla lapsi erityisesti tarvitsee tukea.