Siiliperhe, 1.lk

Lukemistestit

Siiliperhe, 1.lk

Lukemistestit

1. luokka

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Ensimmäisen luokan lukemistestin sisältää lukemisen ymmärtämisen, ääneen ja hiljaa lukemisen osa-alueet. ääneen lukemisen osio suoritetaan yksilötestauksena, muut tehdään ryhmissä. Testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 20 oppilaan vihkoa. Opettajan ohjekirjassa on kuvattu testin normeeraus ja arvosteluohjeet. Jokaisesta testin osa-alueesta on summapisteistä tehdyt graafiset kuviot ja kokonaisarvosanajakaumat. Näistä testin käyttäjä pystyy vertaamaan testaamiensa omien oppilaittensa suorituksia testin normeerauksiin. Oppilaan vihon lopussa olevaan suoritusprofiilitaulukkoon kootaan tulokset, josta on yhdellä silmäyksellä nähtävissä, millä lukemisen osa-alueilla oppilas tarvitsee erityisesti tukea.

Siiliperhe täydentää peruskoulun ensimmäisen luokan kirjoittamisen ja kuullun ymmärtämisen Siili- testiä. Testiä suositellaan käytettäväksi peruskoulun ensimmäisen luokan kevätlukukauden loppupuolella ja uusintasuoritus voidaan tehdä toisen luokan syyslukukauden alussa.