Scribeo

Scribeo on perustettu vuonna 1998 ja sen toimintaideana on kehittää lukemisen, kirjoittamisen, puheen kielen ja kommunikaation yksilölliseen oppimiseen tarvittavia arviointivälineitä ja oppimateriaaleja. Scribeon henkilökunta muodostuu moni- ammatillisista osaajista. Testien suunnitteluryhmässä on alan kielellisten alueiden tutkijoita, käytännön työssä olevia opettajia, piirtäjiä, tietojen käsittelyn ammattilaisia jne. Työntekijöiden määrä ja verkostoituminen on laajentunut vuosien mittaan Scribeon tuotekehittelyn myötä.

Scribeo tuottaa mm. lukemis- ja kirjoittamistestejä ja oppimateriaalia. Testit soveltuvat lukihäiriöisten korjaavan opetuksen tarpeen kartoitukseen. Testit ja materiaalit ovat laatineet alan asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kielihäiriöisten tutkimuksesta ja opetuksesta. Pääsuunnittelijana toimii erityispedagogiikan dosentti, filosofian tohtori (logopedia) Hanna-Sofia Poussu-Olli.

Scribeo laajentaa toimintaansa:

  • Puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden alueelle; parhaillaan kehitellään erilaisia puheen ja kielen arviointivälineitä ja artikulaatiohäiriöiden korjaavan opetuksen ohjelmia.
  • Lukemisen ja kirjoittamisen diagnostisten testien kehittely jatkuu yläkouluikäisille oppilaille.
  • Arviointi- ja oppimateriaalien muokkaaminen tapahtuu myös sähköiseen muotoon.